Schrijftraject Wandelen door de biografieën van je leven

Ieder mens leeft vier biografieën, die samenhangen met de verschillende levensfasen en daarmee universele wetmatigheden van ons als mens. De van het lichaam, de gewoontewereld, die van de ziel en van het ‘ik’. Tijdens dit schrijftraject van 8 dagdelen ga...